Ticker

Register repareren

Hoe repareer ik het Register van een niet 'door' startende computer? Ik heb een reservekopie van het Register achter de hand...

C. de Jong - woensdag 02 oktober 2013

Tijdens het starten van de computer drukt u op <F8>. Het DOS-venster dat vervolgens verschijnt, helpt u verder op weg. Zo kunt u in ieder geval de 'Veilige Modus' starten om dan de reparatie te verzorgen. Ook kunt u teruggrijpen naar een – destijds – nog wél werkende versie van het besturingssysteem. In dat geval doet u een beroep op het Systeemherstel van Windows XP. U kunt natuurlijk – doorgestart in de 'Veilige Modus' – ook de software raadplegen die u heeft gebruikt toen u een reservekopie van het Register creëerde...