Ticker

Systeemherstel uitgeschakeld

Ik krijg de volgende melding als ik systeemherstel probeer te activeren: "Systeemherstel is door groepsbeleid uitgeschakeld. Neem contact met de domeinbeheerder op als u Systeemherstel wilt inschakelen." Het systeem is gescand op virussen en spyware...

P. van Tol - woensdag 02 oktober 2013

De melding die u bedoeld is bekend bij uw FAQman (zie afbeelding)... zegt dat u geen virussen kunt vinden? Welnu, dan heeft u het virus dat verantwoordelijk is voor dit grapje mogelijk al gekilled. Het Systeemherstel kan een belangrijk wapen zijn in de strijd tegen virussen omdat u dan altijd de mogelijkheid heeft om terug te kunnen vallen op een schoon systeem (= de systeemtoestand ten tijd van vóór de besmetting)! Een virus dat wil voorkomen dat het kan worden verwijderd door het terughalen van eerdere systeeminstellingen, zou dan het Systeemherstel willen uitschakelen. Het uitschakelen van het Systeemherstel is niet moeilijk, dat heeft niet meer om handen dan twee wijzigingen in het Register van Windows XP... Gelukkig kunt u deze wijzigingen eenvoudig teniet doen. Stap 1. U gaat naar 'Start', 'Uitvoeren' en u geeft de opdracht 'Regedit' om de 'Register-editor' van Windows XP te starten. Stap 2. U gaat naar de sleutel 'HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Policies\ Microsoft\ Windows NT\ SystemRestore'. Stap 3. Hier aangekomen, dubbelklikt u – in het rechter venster – de DWORD-waarde 'DisableSR'. Het Systeemherstel wordt weer ingeschakeld als u de waarde '1' verandert in '0' (zie afbeelding). Stap 4. Het effect van de bovenstaande handelingen is meteen merkbaar. U gaat naar de 'Systeemeigenschappen' of naar de 'Systeemwerkset' van de 'Bureau-accessoires' om dat te zien!200219_AFBEELDING_2