Ticker

DVD-ReWriter geeft foutcode 39

Mijn DVD-ReWriter geeft een foutcode 39. Ik heb al een systeemherstel uitgevoerd, maar dat help niet... Weet de FAQman een oplossing?

Van der Zwan - woensdag 02 oktober 2013

In dat geval wordt de aansturingsoftware van de DVD-ReWriter niet geladen. Neemt u de Register-editor erbij en gaat u naar de volgende sleutel toe: 'HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Class\ {4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}'. Op die plek vindt u de twee parameters 'LowerFilters' en 'UpperFilters'. Welnu, deze twee paramaters moet u verwijderen, waarna u de computer opnieuw kunt starten (zie afbeelding).202574_AFBEELDING_1