Ticker

Parallel naar USB

Sinds kort heb ik een nieuwe PC zonder parallelle poort. Ik probeer mijn HP LaserJet via een parallel-naar-USB-verloopkabel aan te sluiten op mijn PC met Windows XP. Echter, mijn PC ziet de printer niet en kan dus niet printen... Moet ik een andere HP-driver of een USB-driver installeren?

Eric Bosch - woensdag 02 oktober 2013

Als eerste moet die verloopkabel gaan werken als een parallelle printerpoort, want daarmee staat of valt het hele afdrukverhaal als we het helemaal officieel willen doen. Zeer waarschijnlijk is er dan extra USB-software nodig is de PC voorziet van een LPT1-printerpoort. Die LPT1-printerpoort kunt u dan proberen vanaf de DOS-opdrachtregel met behulp van een commando als 'TYPE C:\BOOT.INI >LPT1 <ENTER>'. De DOS-opdrachtregel mag dan géén fout genereren en de printer moet enig teken van leven geven; al gaat er maar één LED branden... Werkt dat niet? Dan is het tijd voor plan B. U moet dan handmatig een nieuwe printer toevoegen aan Windows XP, waarbij u – let op! – zélf de printerpoort gaat instellen. In dat geval vertelt u de printerdriver keihard welke printerpoort er wordt gebruikt om de printer te kunnen benaderen. En wellicht heeft de verloopkabel een compleet eigen printerpoort toegevoegd aan Windows XP en die moet u dan gewoon selecteren. Bij de eigenschappen van de printerdriver moet mogelijk nog worden ingesteld dat de printer niet bi-directioneel kan werken.