Ticker

Oude E-mail terughalen

Kun je je oude E-mailberichten weer terughalen als je deze per ongeluk hebt weggegooid? Is een E-mailbericht een bestand?

J.C.M. Pohlmann - woensdag 02 oktober 2013

Om met de tweede vraag te beginnen: een E-mailbericht 'kan' een EML-bestand worden, maar daarvoor moet u het 'uit' Outlook Express naar – bijvoorbeeld – het Bureaublad slepen. Aanvankelijk zit een E-mailbericht 'in' een bestand, in een database om precies te zijn. En hoe die database is ingericht? Dat is afhankelijk van de E-mailclient (Outlook Express, Outlook, Windows Mail) waar u mee werkt... Dan de eerste vraag. Weggegooide E-mailberichten worden (een poosje) in de map 'Verwijderde items' bewaard voordat ze definitief worden weggegooid. Wel even opgelet, want dan moet u die map niet 'Verwijderde items' automatisch laten opschonen door de E-mailclient van dienst (zie afbeelding)!201318_AFBEELDING_1