Ticker

Outlook Express kan wachtwoord niet onthouden

Op mijn PC maak ik gebruik van Windows XP en van Outlook Express. Wat ik ook probeer, het wachtwoord van mijn E-mailaccount wordt niet onthouden. Een aantal collega's heeft hetzelfde probleem...

Danny Broekhuis - woensdag 02 oktober 2013

Dit is een bekend probleem dat wel vaker optreedt. Meestal bij PC's die in een netwerk hangen en die zijn voor-geïnstalleerd door de systeembeheerder. Ook kunt u ermee te maken krijgen als u een internet-installatie-CD-ROM van een Internet Service Provider gebruikt. Dit probleem is overigens geen fout, het is een soort van beveiliging. Door steeds dat E-mailwachtwoord in te moeten voeren, wordt ervoor gezorgd dat alleen de rechtmatige eigenaar z'n elektronische postbus kan leeghalen. Om het probleem op te lossen, moeten we de diepte even in. Doet u mee? Stap 1. Sluit alle programma's af en ga naar 'Start' en 'Uitvoeren'. Geeft 'REGEDIT' als opdracht en klik op 'OK'. De Register-editor wordt nu gestart. Stap 2. U gaat op zoek naar de sleutel 'HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Protected Storage System Provider'. Stap 3. Klik de menukeuze 'Bewerken' en 'Machtigingen' aan. In het dialoogvenster sta nu verschijnt, zorgt u ervoor dat de huidige gebruiker (u weet wat z'n loginnaam is) de rechten 'Lezen' en 'Volledig beheer' krijgt (zie afbeelding). Normaal gesproken zijn die rechten reeds uitgedeeld. Dat wil zeggen, als uw account de systeembeheerder-rechten heeft. Stap 4. Klikt u op 'Geavanceerd' en kijkt u of bij de huidige gebruiker de optie 'Volledig beheer' in de kolom 'Machtiging'staat. Kijkt u of 'Deze sleutel (en subsleutels)' in de kolom 'Toepassen' staan'. Vinkt u het vakje voor 'Machtigingen voor alle onderliggende objecten opnieuw instellen en doorgeven van overneembare machtigingen inschakelen' aan (zie afbeelding). Daarna diverse keren op 'OK' klikken totdat u weer terugkeert in het hoofdscherm van de Register-editor. Stap 5. Dubbelklikt u de sleutel 'Protected Storage System Provider' om deze te openen. Klikt u met de rechter muisknop op de gebruikers-subsleutel die direct onder 'Protected Storage System Provider'. In het contextmenu kiest u voor de optie 'Verwijderen' (zie afbeelding). Stap 6. Nu de Register-editor afsluiten en Windows opnieuw starten. Daarna de eigenschappen van het E-mailaccount opnieuw invoeren in Outlook Express. En nu niet vergeten om het vinkje neer te zetten waardoor het wachtwoord wordt onthouden. Werken er meerdere gebruikers met deze PC? Dan zult u de bovenstaande stappen voor alle gebruikers moeten herhalen. Ja, het is even zwoegen, maar dan is het vervelende probleem ook ècht opgelost.200182_AFBEELDING_3