Ticker

Steeds weer opnieuw inloggen

Ik heb een netwerkje tussen mijn desktop-PC en mijn laptop-PC gebouwd. Met de desktop-PC ik zonder probleem op de laptop-PC komen, maar omgekeerd moet ik steeds weer opnieuw inloggen. Ik denk dat het probleem bij de desktop-PC zit, maar ik weet alleen niet waar ik het moet gaan zoeken...

Frans Top - woensdag 02 oktober 2013

Windows XP - neemt uw FAQman aan – kent verschillende vormen van netwerktoegang. Zo kunt u een 'share' (= een gedeelde netwerkmap) op verschillende niveaus deelbaar maken. Om precies te zijn op 'share-niveau' (dan is iedereen gelijk) en op 'user-niveau' (dan is iedereen niet gelijk). Welnu, dát is wat er bij u aan de hand is! Het verschil zit hem in het makkelijk delen (zie afbeelding) en het moeilijk delen (zie afbeelding) van mappen. En dat is weer een van de geavanceerde 'Mapopties'...202879_AFBEELDING_2