Ticker

AVCHD branden

Als ik een AVCHD brand en ik speel hem af op de Blu-ray speler, dan zie ik een schokkerig beeld. Speel ik diezelfde AVCHD af op de PC dan is het beeld wel goed.

C. Heijmans - woensdag 02 oktober 2013

Dat heeft dan te maken met 'wat' u naar AVCHD brandt. We praten dan over – onder andere – de resolutie, de interlacing en de wijze waarop beeld en geluid worden samengevoegd. Bij sommige brandprogramma's gaat dat bouw- en samenvoegproces helaas niet altijd even goed. In de regel is een update van zo'n brandprogramma de oplossing. Voor nu evenwel, moet u eens kijken naar de freeware tool 'tsMuxeR' (= 'www.smlabs.net⁄en⁄products⁄tsmuxer'), want mogelijk kunt u daar die mankerende M2TS-bestanden – want dat zijn het – netjes mee maken (zie afbeelding). De moeite waard om eens te proberen! Overigens is 'tsMuxeR' ook te vinden op en te downloaden vanaf alle bekende videobewerking-websites...

209451_AFBEELDING_1