Ticker

Fotopresentatie maken

Is het mogelijk om een fotopresentatie te maken met Windows Movie Maker? Daarnaast wil ik graag de foto's als aparte JPEG-bestanden op dezelfde DVD branden.

Peter Derks - woensdag 02 oktober 2013

Ja, met Windows Movie Maker kunt u een fotopresentatie maken. Alleen krijgt u die fotopresentatie niet 1-2-3 op een DVD-Video. Want dat wilt u toch? Beter is dan een programma als 'PhotoStory on CD & DVD' (= 'www.magix.com'), want dat doet namelijk helemaal precies wat u wilt!