Ticker

Willekeurige getallen

Ik zoek naar een functie of een macro om getallen – in een reeks – willekeurig te trekken en te tonen. Bijvoorbeeld zoals dat bij lootjestrekken gaat.

R. Esvelt - woensdag 02 oktober 2013

Wat dacht u van de Excel-functie '= INTEGER(ASELECT() * 100)' in combinatie met de ververs-functietoets <F9> (zie afbeelding)? Hoewel? Als u het helemaal goed wilt doen voor de getallen 1 tot en met 50, dan wordt de Excel-functie '= INTEGER(ASELECT()* 50) + 1'.202302_AFBEELDING_1