Rap downloaden met BitTorrent 2013-11-04T17:03:59

Winnares virtuele Big Brother wil racebaan

BitTyrant: 'asociaal' snellere downloads

Rap downloaden met BitTorrent

Rap downloaden met BitTorrent

BitTorrent heeft de naam dat het vooral voor het uitwisselen van muziek- en filmbestanden wordt gebruikt, maar niets is minder waar. Steeds vaker wordt de uitwisseldienst ingezet waarvoor ze oorspronkelijk is opgezet: het uitwisselen van grote bestanden die worden aangeboden door gerenommeerde softwarebedrijven en de Open Source-gemeenschap.

BitTorrent heeft de naam dat het vooral voor het uitwisselen van muziek- en filmbestanden wordt gebruikt, maar niets is minder waar. Steeds vaker wordt de uitwisseldienst ingezet waarvoor ze oorspronkelijk is opgezet: het uitwisselen van grote bestanden die worden aangeboden door gerenommeerde softwarebedrijven en de Open Source-gemeenschap. In deze workshop installeren we de benodigde software en laten we als voorbeeld zien hoe u Open- Office op deze manier downloadt.

Stap 1

[afbeelding0]Bittorrent is een overdrachtsmethode en geen individueel programma. Ofwel: het is een systeem dat beschrijft hoe data verstuurd moet worden van en naar verschillende aangesloten pc’s. Het hele down- en uploadbeheer (iedere BitTorrent gebruiker verstuurt ook automatisch bestanden, zie Kader!) wordt geregeld door een BitTorrent client, de eigenlijke software. Zodra zo’n client op uw pc is geïnstalleerd kunt u bestanden met andere aangesloten clients delen. Klinkt allemaal ingewikkeld, maar het komt er simpelweg op neer dat u uit heel veel verschillende Bit-Torrent-programma’s kunt kiezen. In deze workshop maken we gebruik van µTorrent, omdat het een erg klein programma is en bovendien ook prima werkt op wat oudere pc’s. Start uw browser en ga naar www.utorrent.com/download.php.

Stap 2

[afbeelding0]Klik op de link Get µTorrent 1.6 Installation Program en bewaar het installatiebestand (voorlopig) op uw Bureaublad. Een klein stukje lager op de pagina klikt u onder het kopje Language Pack achter de tekst µTorrent 1.6 build 474 op de link download. Bewaar dit taalpakket – waarmee µTorrent straks ook Nederlands spreekt – eveneens op uw Bureaublad.

Stap 3

[afbeelding0]Het taalbestand hoeft niet apart geïnstalleerd te worden, dat is al netjes tijdens de installatie herkend en meegenomen. De eerste keer dat u µTorrent start wordt u dan ook keurig netjes in het Nederlands gevraagd of u een snelkoppeling naar het programma op uw Bureaublad wilt hebben, waarbij de keuze geheel aan u is. De volgende vraag die wellicht verschijnt is of u µTorrent als standaard BitTorrent-client wilt instellen. Dit venster ziet u alleen als er onverhoopt al andere BitTorrent programmatuur op uw pc aanwezig is. Klik – om deze workshop met goed gevolg te doorlopen – op Ja. Vanaf nu wordt elk bestand dat eindigt op .torrent na een dubbelklik hierop (of een enkelklik op bijvoorbeeld een link in een webpagina) automatisch toegevoegd aan de lijst met bestanden die µTorrent deelt. Het is overigens belangrijk om te weten dat het .torrent-bestand niet het eigenlijke te downloaden bestand is, maar veel meer een downloadopdracht aan een virtueel distributiecentrum. Dit is feitelijk een server die vervolgens de pakketjes (in de vorm van de aangevraagde bestanden) over de aanvragers (clients) verdeelt. Klik overigens voor nu in het venster Snelheidsbepaling even op Annuleren en daarna op OK; daar komen we straks nog uitgebreid op terug.

Stap 4

[afbeelding0]Het aardige van BitTorrent is dat de aangeboden bestanden niet op één enkele fysieke pc (server) staan, maar verdeeld over de computers van álle BitTorrent-gebruikers. Grote bestanden worden in kleine stukjes verdeeld, zodat elke pc die een aanvraag tot versturen van een bestand krijgt maar een klein stukje bandbreedte hoeft prijs te geven. De pc van de aanvrager (u dus, bijvoorbeeld) verzamelt al deze kleine stukjes van diverse computers en smeedt ze aaneen tot wederom het oorspronkelijke, grote bestand. Uw bestand kan gedownload worden van twee pc’s, maar ook van tientallen. In het laatste geval gaat downloaden natuurlijk heerlijk snel, in het eerste geval duurt het soms allemaal wat langer. Het .torrent-bestand bevat de adressen waar de diverse bestandsonderdelen te vinden zijn. U hoeft overigens uw hoofd niet te breken over hoe het uiteindelijk allemaal werkt: al het verzamel- en plakwerk wordt door de BitTorrent-clientsoftware verricht. Uiteindelijk beschikt u na downloaden over het gewenste bestand. Om aan te geven waar u al uw toekomstige downloads wilt bewaren, klikt u in het menu Opties op Instellingen, waarna het venster Voorkeuren opent.

Stap 5

[afbeelding0]Klik in de kolom aan de linkerkant op Downloads. Schakel dan aan de rechterkant de optie Nieuwe downloads plaatsen in en blader naar een map waar u de gedeeltelijk gedownloade bestanden voorlopig wilt bewaren. Schakel vervolgens het selectievakje voor de optie Altijd dialoog tonen bij handmatig toe(voegen) uit; scheelt u weer wat onnodige bevestigingen. Tot slot schakelt u het selectievakje voor de optie Voltooide downloads verplaatsen naar in en bladert u naar een map waar u complete, afgeronde gedownloade bestanden wilt opslaan. Klik tot slot op OK om het venster Voorkeuren te sluiten.

Stap 6

[afbeelding0]Klik in de kolom aan de linkerkant op Downloads. Schakel dan aan de rechterkant de optie Nieuwe downloads plaatsen in en blader naar een map waar u de gedeeltelijk gedownloade bestanden voorlopig wilt bewaren. Schakel vervolgens het selectievakje voor de optie Altijd dialoog tonen bij handmatig toe(voegen) uit; scheelt u weer wat onnodige bevestigingen. Tot slot schakelt u het selectievakje voor de optie Voltooide downloads verplaatsen naar in en bladert u naar een map waar u complete, afgeronde gedownloade bestanden wilt opslaan. Klik tot slot op OK om het venster Voorkeuren te sluiten.

Stap 7

[afbeelding0]Zorg dat uw pc met internet is verbonden (dat zal bij de meeste breedbandverbindingen eigenlijk altijd het geval zijn) en klik op de knop Test snelheid op www.dslreports.com. Klik op één van de aangeboden testservers en daarna in het kleine blokje op de knop Start. U moet voor deze test overigens wel beschikken over een geïnstalleerde versie van Java, die u gratis kunt downloaden vanaf www.java.com/nl/download/manual.jsp. U kunt de snelheidstest ook in Nederland uit laten voeren op www.mordax.nl, dat leidt wellicht tot iets hogere meetwaarden. Klik daar allereerst op de knop Test uw downloadsnelheid en vervolgens op de knop Start test en noteer vervolgens de gemeten waarde. Klik dan op de knop Upstream en wederom op Start test. Schrijf ook hier de gemeten waarde op. In ons voorbeeld is de downloadsnelheid 606 kbyte/s en de uploadsnelheid 80 kbyte/s.

Stap 8

[afbeelding0]Zorg dat uw pc met internet is verbonden (dat zal bij de meeste breedbandverbindingen eigenlijk altijd het geval zijn) en klik op de knop Test snelheid op www.dslreports.com. Klik op één van de aangeboden testservers en daarna in het kleine blokje op de knop Start. U moet voor deze test overigens wel beschikken over een geïnstalleerde versie van Java, die u gratis kunt downloaden vanaf www.java.com/nl/ download/manual.jsp. U kunt de snelheidstest ook in Nederland uit laten voeren op www.mordax.nl, dat leidt wellicht tot iets hogere meetwaarden. Klik daar allereerst op de knop Test uw downloadsnelheid en vervolgens op de knop Start test en noteer vervolgens de gemeten waarde. Klik dan op de knop Upstream en wederom op Start test. Schrijf ook hier de gemeten waarde op. In ons voorbeeld is de downloadsnelheid 606 kbyte/s en de uploadsnelheid 80 kbyte/s.

Stap 9

[afbeelding0]Sluit het browservenster en kies in het venster Snelheidsbepaling middels het selectiemenu achter Verbindingstype de snelheid die het dichtst in de buurt ligt van uw uploadsnelheid. In ons voorbeeld is de gemeten waarde 80 kByte per seconde, wat gelijk staat aan 800 kbits/sec (vermenigvuldig de op Mordax.nl gemeten waarde dus met 10!). De dichtstbij gelegen waarde in het selectiemenu is dan 768k, selecteer dan ook de optie xx/768k. Beschikt u overigens niet over een breedbandverbinding, dan is het ook mogelijk om via een modem met BitTorrent aan de slag te gaan. Maar dan geldt wel dat de downloadtijden zó gigantisch hoog worden dat het wachten de moeite niet meer waard is. Zeker niet als u ook de telefoontikken in financiële zin nog even meetelt!

Stap 10

[afbeelding0]Om te controleren of µTorrent in staat is tot het ontvangen van data klikt u op de knop Test of poort juist wordt doorgestuurd. Als het goed is krijgt u nu een browservenster te zien waarin gemeld wordt dat de test geslaagd is. Bent u via een router met internet verbonden en krijgt u een foutmelding, ga dan toch door naar de volgende stap. Blijkt µTorrent vervolgens niet te werken, dan zult u moeten uitwijken naar een andere Client (bijvoorbeeld BitComet, te downloaden vanaf www.bitcomet.com). Vrees echter niet: de ervaring leert dat deze test (en vooral de uitslag) lang niet altijd iets zegt over de werking van µTorrent!

Stap 11

[afbeelding0]Klik op de knop Gebruik geselecteerde instellingen in het venster Snelheidsbepaling en sluit µTorrent. U kunt vervolgens op zoek naar een via BitTorrent te downloaden bestand. Als voorbeeld gaan we zoals aangekondigd OpenOffice binnenhalen. Start uw browser en ga naar distribution.openoffice.org/p2p. In een drietal selectiemenu’s kiest u daar achtereenvolgens voor OpenOffice.org 2.0.3, Windows en Dutch (nl). Kies in het nu geopende venster de optie Openen.

Stap 12

[afbeelding0]Omdat µTorrent is gekoppeld aan .Torrent-bestanden opent het programma nu automatisch. In het venster voeg nieuwe torrent toe klikt u op OK, waarna het downloaden begint. U kunt rechts van het bestand in de downloadlijst zien hoe snel het downloaden gaat, alsmede het aantal computers waar vanaf u het bestand binnenhaalt, in dit voorbeeld slechts drie. In de kolom Seeds vindt u het aantal computers waarop het complete te downloaden bestand is te vinden en in de kolom Peers computers met een deel van het bestand. Uiteindelijk haalt µTorrent overal wat vandaan, waarbij vooral de snelste downloadtijd in acht wordt genomen.

Stap 13

[afbeelding0]U vindt achter de bestandsnaam van de Torrent behalve up- en downloadsnelheden ook de verwachte resterende downloadtijd. Verder vindt u na selectie van een downloadtaak onderaan het µTorrentvenster nog wat tabbladen waarop u meer gedetailleerde informatie vindt. Op het tabblad Delen ziet u bijvoorbeeld waar de stukjes bestand vandaan geplukt worden en onder tabblad Peers van welke computers precies ze afkomstig zijn.

Stap 14

[afbeelding0]Op het tabblad Algemeen vindt u onder het kopje Tracker de computer die het geheel coördineert. Als een download mislukt komt dat dan ook meestal doordat de Tracker-computer offline is gegaan. U kunt dan niets anders doen dan wachten en hopen dat de Tracker voor de desbetreffende download weer beschikbaar is. Als het downloaden voltooid is (herkenbaar aan de opmerking Compleet in de kolom Status achter de download) kunt u µTorrent afsluiten. Overigens is het geen vereiste, maar een ongeschreven ‘netiquette’-regel zegt dat het netjes is om vervolgens te wachten tot de waarde in de kolom onder Verhouding op 1.00 staat. Dat betekent dat u net zoveel ter beschikking aan anderen hebt gesteld als u gedownload hebt. U vindt het gedownloade bestand overigens terug in de map die u hebt gekozen in Stap 6.

Pas op voor de upload-politie!

Zoals reeds duidelijk gemeld in het artikel is downloaden via BitTorrent onlosmakelijk verbonden met uploaden. Nu is in de wet vastgelegd dat u van muziek en films mag downloaden wat u wilt, bij uploaden ligt dat anders. U mag bijvoorbeeld geen zaken waarop copyright rust (muziek, films, boeken, tijdschriften, enzovoorts) aanbieden. Komt u eens op een Torrentsite waarop beschermde waar wordt aangeboden en gaat u daarvan iets downloaden, dan geldt dat u al binnengehaalde stukken van deze bestanden deelt met anderen. En dát mag nou weer net niet. In Nederland hebben we daarvoor onze upload-politie Brein die maar al te graag controleert wie wat waar en wanneer aan het uploaden is. Ze zullen niet in actie komen voor een paar bestandjes omdat daar simpelweg de mankracht niet voor beschikbaar is, maar gaat u uw hele muziek en filmverzameling aanbieden dan wordt het ineens een ander verhaal. Er bestaat dus een grijs gebied, de keuze is aan u of u het risico wilt lopen.

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Opmerkingen over eventuele spelfouten, andere opmerkingen en vragen betreffende de website kunt u mailen naar de webmaster.Op deze website gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie.

Akkoord