Workshop: Downloaden met NNTPGrab 2013-11-04T15:28:13

‘Marktplaats voor criminelen’ Silk Road opgerold

Artikel: Een kijkje in de Pixar-keuken

Workshop: Downloaden met NNTPGrab

Workshop: Downloaden met NNTPGrab

Wie graag films, muziek en boeken downloadt, vindt in de nieuwsgroepen het Walhalla. Een goede newsreader is dan wel onmisbaar, bijvoorbeeld NNTPGrab.

Hoewel de betere providers wel toegang bieden tot de nieuwsgroepen, is de servercapaciteit die ze er aan besteden vaak minimaal. Dat betekent – als ze al echte downloadgroepen (binaries) bieden – dat de bewaartijd van al dat moois minimaal is (hooguit enkele dagen). Wie ten volle wil profiteren zal zich dan ook moeten wenden tot de speciale commerciële nieuwsproviders die voor 5 à 10 euro per maand bewaartijden hanteren van enkele honderden tot wel 1500 dagen of meer. Stelt u zich eens voor: alles wat daar de afgelopen vier jaar is opgeslagen kunt u nu nog binnenhalen! Bij het gratis alternatief van de torrents moet de downloader zich meestal tevreden stellen met recent materiaal dat nog door veel computers wordt gedeeld.

Behalve toegang tot een nieuwsserver is een goed programma nodig om er mee te werken: de nieuwsclient of newsreader. Klassieke exemplaren lieten u bladeren door de inhoud van nieuwsgroepen, maar er wordt tegenwoordig zo veel gepost dat dat eigenlijk niet meer te doen is. Veel nieuwe programma’s bieden dan ook alleen de mogelijkheid tot downloaden, maar dan moet u natuurlijk wel weten wat.

Extra’s

Dat zoekt u uit via speciale zoekmachines zoals BinSearch (www.binsearch.info) die alles indexeren of voor downloaders gemaakte programma’s als SpotNet (www.spot-net.nl) waar gebruikers elkaar op allerlei moois wijzen. Aan beide hebben we in het verleden al eens een workshop besteed en beide produceren de nzb-bestanden die de newsreader precies vertellen wat hij moet downloaden en uit welke nieuwsgroep.

NNTPGrab is een van de vele programma’s die met deze bestanden kan werken maar het biedt daarbij wel heel wat leuke extra’s. Zo kunt u van meerdere providers tegelijk downloaden, prioriteiten voor aanbieders instellen (handig als u ergens een datalimiet hebt) en downloads automatisch laten repareren en uitpakken. Ook ondersteunt NNTPGrab beveiligde verbindingen (ssl – waardoor niemand ziet wat u downloadt) en het nieuwe internetprotocol ipv6. Tot slot kunt u het programma op afstand bedienen en dat betekent dat u downloads vanaf een andere machine kunt starten. Genoeg moois, dus, om eens nader onder de loep te nemen.

1.

Downloaden en installeren

We surfen naar www.nntpgrab.nl en gaan daar naar de afdeling Downloads. Zoals u op deze pagina kunt zien is NNTPGrab er niet alleen voor Windows maar ook voor Mac OS X en verschillende Linux-varianten. Wij concentreren ons echter op de eerste. Hebt u een 64 bit-Windows-versie zoals wij, dan kiest u het beste de x64-versie. Als dat niet het geval is of u weet het niet dan kiest u de gewone setup-versie. Nadat u op een van beide hebt geklikt downloadt u het bestand naar een map van uw keuze, sluit u de browser en opent u deze map. We starten nu het gedownloade installatieprogramma (nntpgrab_0_7_2_Setup.exe of nntpgrab_0_7_2_Setup64.exe, beide circa 15 MB). We geven zo nodig UAC-toestemming en klikken op I Agree. Vervolgens klikken we op Next en Install. Als de installatie klaar is klikken we op Close en gaan we naar NNTPGrab in het Startmenu. Daar kiezen we voorlopig eerst de gewone versie, dus niet Frontend of Server – op Server komen we later terug en Frontend is eigenlijk overbodig. We zien nu een welkomstvenster en omdat we geen Server-versie hebben draaien klikken we op Start Standalone.

2.

Korte rondleiding

De lay-out van NNTPGrab is sober en overzichtelijk. Bovenin vinden we wat kleine menu’s, een beperkt aantal knoppen en enkele tabbladen. Daaronder een leeg venster waar informatie wordt getoond afhankelijk van het gekozen tabblad en onderin een schermdeel dat informatie zal tonen over de ingestelde nieuwsserver(s) en wat ze aan het downloaden zijn. De tabbladen geven toegang tot verschillende overzichten. Zo vinden we achter Informatie gegevens over de gebruikte versie van NNTPGrab, kunnen we bij Configuratie nieuwsservers en andere zaken instellen, toont Download Wachtrij wat er binnengehaald gaat worden en al is, kunnen we bij Online Search (beperkt) naar nzb-bestanden zoeken en toont Repareren en Uitpakken de voortgang van de handelingen die worden verricht als een download eenmaal binnen is.

3.

Servers instellen

Goed, u weet nu alles te vinden dus tijd om onze nieuwsserver(s) te gaan instellen. Daarvoor gaan we naar het tabblad Configuratie. We controleren of links het bovenste item (Servers) is gekozen en klikken dan op Server Toevoegen. We gaan nu de gegevens van onze (commerciële) nieuwsserver invullen (afbeelding 1). Bij Naam vullen we de naam van de provider in en bij adres het adres van de nieuwsserver (raadpleeg hiervoor de documentatie van uw provider). Veel providers, en zeker de commerciële, vereisen dat u zich aanmeldt. In dat geval zetten we een vinkje bij ‘Server vereist…’ en vullen onze gebruikersnaam en wachtwoord in. De gebruikelijke poort voor nieuwsgroepen is de standaard ingestelde 119 maar wanneer uw provider versleutelde verbindingen biedt is dat een andere (563 is gebruikelijk). In dat geval moet u ook een vinkje plaatsen bij SSL. Het aantal toegestane verbindingen verschilt per provider – hooguit een of twee bij een gewone internetboer en vele tegelijk bij commerciële providers. Heel veel is overigens niet per se beter; met vier à zes tegelijk haalt u meestal probleemloos het maximale uit uw internetverbinding.

Tot slot hebben we nog de Prioriteit waarmee we eventueel sommige servers voorrang kunnen geven, het vakje Group (hangt weer af van uw provider) en Server is ingeschakeld. Met die laatste kunt u servers desgewenst uitzetten zonder ze echt te hoeven verwijderen.

Als alles is ingesteld klikken we op Toepassen.

4.

Verdere instellingen

Onder Servers staan nog een aantal andere configuratie-opties. De eerste daarvan is Download Mappen. Hier kunt u instellen waar NNTPGrab bestanden tijdelijk opslaat en waar ze uiteindelijk terechtkomen. Standaard bevinden deze zich in Documenten maar het kan handig zijn om telkens voor u een download start een andere locatie toe te wijzen.

Onder Notificaties kunt u er middels een vinkje voor kiezen om een popup-melding te krijgen als downloaden en uitpakken van een bestand voltooid zijn.

De instelling voor Post-handelingen (afbeelding 2) zijn belangrijk. Hier staat standaard ingesteld dat downloads automatisch worden gecontroleerd en gerepareerd, dat reparatiebestanden alleen worden binnengehaald indien nodig en dat een archiefbestand (meestal rar) na eventuele reparatie ook wordt uitgepakt. Er zijn doorgaans geen goede redenen om deze instellingen te veranderen.

De drie andere instellingen hebben te maken met het opruimen na afloop. Hier kunt u de reparatie- en archiefbestanden van een download automatisch laten opruimen en de wachtrij legen. De eerste twee vinden wij wel prettig (scheelt weer handwerk) en de derde laten we graag ongemoeid want de wachtrij biedt een mooi overzicht van onze downloadhistorie.

5.

Verdere instellingen 2

Over de Weergave-instellingen kunnen we kort zijn: hoe meer informatie het programma ons kan verschaffen, hoe liever.

Interessanter zijn de instellingen bij Auto NZB Import (afbeelding 3). NNTPGrab kan – als het programma op de achtergrond draait – automatisch bepaalde mappen in de gaten houden. Wanneer het ziet dat u daarheen een nzb-bestand hebt gedownload dan zal dit automatisch worden geïmporteerd en slaat het programma vanzelf aan het downloaden. Om te activeren zet u een vinkje bij Importeer en kiest u een map. Ook kunt u er eventueel voor kiezen om het nzb-bestand (dat u na afloop eigenlijk niet meer nodig hebt) toch te bewaren. Wij zetten automatische import nu niet aan maar na afloop van deze workshop kunt u dit alsnog doen.

Het onderdeel Plugins heeft betrekking op de server en daarop komen we later terug.

6.

Downloaden

Mooi, alles is ingesteld en dus is het de hoogste tijd om eens wat te gaan downloaden. Daarvoor moeten we op zoek naar een nzb-bestand in bijvoorbeeld een van de bronnen die we in de inleiding al noemden. Omdat topfilms nogal eens worden verwijderd op last van auteursrechtenclubs en omdat ze om die reden soms onherkenbare namen hebben kiezen we als voorbeeld voor een betrekkelijk veilig stuk klassieke muziek. We surfen naar binsearch.info en typen in het zoekvak Mozart Requiem. We zien dan al snel een post van ene Albano (afbeelding 4). We zetten er een vinkje voor en klikken op Create NZB. We slaan het bestand op in een map naar keuze.

We schakelen naar NNTPGrab en klikken daar op de knop NZB Importeren. We klikken op de knop achter NZB Bestand, gaan op zoek naar het zojuist gedownloade bestandje en openen dit. We zien nu de losse rar-bestanden en de par2-reparatiebestanden die samen de download vormen. Alle bestanden zijn al geselecteerd en dus klikken we op Toevoegen. NNTPGrab maakt submappen onder de standaard-downloadmap en noemt die ‘collecties’. Wij houden het bij de voorgestelde collectie maar als u bijvoorbeeld losse afleveringen van een serie downloadt kunt u de tweede optie benutten. We klikken op OK en gaan naar het tabblad Download Wachtrij. Daar zien we bovenin de algemene voortgang terwijl onderin de individuele datastromen en de snelheid zichtbaar zijn. Gaan we vervolgens naar het tabblad Repareren dan zien we de onderdelen een voor een binnenkomen en gecontroleerd en eventueel gerepareerd worden om tot slot te worden uitgepakt.

Gaan we tot slot naar de ingestelde downloadmap dan staat daar de zojuist gedownloade cd.

Wie zuinig is en downloads ’s nachts start, kan de knop Automatisch Afsluiten gebruiken zodat de pc na het downloaden wordt uitgeschakeld.

7.

Afstandsbediening 1

Voor het meeste downloadwerk volstaat de standalone-versie, maar als we downloads op afstand willen kunnen beheren hebben we de serverversie nodig. We sluiten NNTPGrab en starten NNTPGrab Server. Als deze is gestart zien we een informatievenster (afbeelding 5) dat ons vertelt dat de benodigde onderdelen zijn geladen en dat er nul actieve verbindingen zijn. Nu starten we opnieuw NNTPGrab en krijgen dan weer het bekende startscherm. We zien net als eerst een adres en een poort ingevuld en deze komen overeen met de server die we zojuist hebben gestart. Het aardige is nu dat die server zich ook ergens anders dan op onze lokale pc kan bevinden. Als u het ip-adres van uw lokale machine kent dan kunt u NNTPGrab Server ook vanaf een pc aan het andere eind van de wereld benaderen door dat adres te gebruiken in plaats van Localhost. Uiteraard moet uw firewall dan wel toestemming geven en hoe dat gaat verschilt per product.

Wanneer we nu op Verbinden klikken start NNTPGrab ogenschijnlijk normaal, maar het verschil is dat de downloads plaatsvinden op de plek waar de server draait terwijl de opdrachten vanaf een andere locatie kunnen worden gegeven.

8.

Afstandsbediening 2

Leuk hoor, die afstandsbediening met een andere versie van NNTPGrab. Maar wat als u nu opdrachten wilt geven vanaf uw smartphone of tablet? Die functionaliteit is helaas (nog) niet aanwezig. U kunt de server echter wel benaderen vanuit elke browser, dus ook die op een mobiel apparaat. U vult dan in de adresbalk van uw browser het ip-adres (of de naam) van de server in gevolgd door een dubbele punt en het poortnummer, bijvoorbeeld localhost:5423 (afbeelding 6). De functies die hier op het moment van schrijven actief zijn, hebben alleen betrekking op het controleren wat de server aan het doen is. Dat betekent dat u het downloaden, repareren en uitpakken in de gaten kunt houden en eventueel kunt pauzeren en herstarten. Zo kunt u in elk geval van verre zien of uw favoriete film op tijd binnen is als u straks thuiskomt.

9.

Zoeken en vinden

Bij stap 6 hebben we met opzet naar nzb’s gezocht via BinSearch omdat de eigen zoekfunctie van NNTPGrab minder ver in het verleden kan zoeken en vaak ook minder resultaten biedt. Via het tabblad Online Search kunt u de ingebouwde zoekmachine echter wel als eerste optie gebruiken. Wanneer u daar in het zoekvak Mozart en Requiem typt dan zult u zien dat u ook de nodige resultaten krijgt (waaronder de bij stap 6 gevonden versie). De gewenste downloads kunt u aanvinken (afbeelding 7) en met een klik op Importeer komt u meteen in het collectie-venster en kan het downloaden beginnen.

Tekst

: Ap de Smits


Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Opmerkingen over eventuele spelfouten, andere opmerkingen en vragen betreffende de website kunt u mailen naar de webmaster.Op deze website gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie.

Akkoord